המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן מוקדש לחקר תולדות העם היהודי ותרבותו בכל התפוצות ובכל הזמנים. המרכז הוא חלק מהפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין באוניברסיטת תל-אביב.

חדשות המרכז

פרסומים חדשים

ספרי המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן, אשר יצאו לאור במהלך שנת 2014, על-ידי הוצאות לאור שונות:

קרא עוד...

לקסיקון היסטורי גיאוגרפי לתולדות היהודים באיטליה

לקסיקון זה מקיף את תולדותיהן של כל הקהילות היהודיות באיטליה, מהתקופה הרומית עד האמנציפציה, והוא מיועד לחוקרים וסטודנטים בתחום ולקהל הרחב.

קרא עוד...

קול קורא להגשת מועמדות למלגת קיום - שנת תשע"ה/ 2015

המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן מעניק מלגות לסטודנטים לתואר שלישי באוניברסיטת תל-אביב שנושא מחקרם קשור לתחום פעילותו. המלגות מיועדות לסטודנטים מצטיינים אשר הצעתם לעבודת המחקר כבר אושרה.

קרא עוד...