sep

CLE - Center for Language Excellence invites you to improve your English writing, reading, speaking, and listening skills for academic and professional purposes.

We offer individualized sessions with experienced tutors. Tutors address your personal strengths and challenges, empowering you to improve your language performance at all levels.

שפות נוספות

 

לסטודנטים הלומדים ביחידה, קיימת אפשרות לקבלת מלגות ללימוד שפות בחו"ל. לפרטים ניתן לפנות לרכזי הקורסים.

קורסים אלה הם קורסי חובה/בחירה. הדרישה ללימוד שפה זרה שנייה נקבעת על-ידי הפקולטה או החוג בו לומד הסטודנט. נלמדים קורסים בשפות הבאות: איטלקית, גרמנית, יידיש, ספרדית, ערבית (לפטור), פורטוגזית, צרפתית, רוסית, רומנית ותורכית. קורסים אלה מתקיימים בשתי רמות:

רמת "מתחילים": 4 שעות שבועיות - סמסטר א'+ב'.

רמת "מתקדמים": 4 שעות שבועיות - סמסטר א'+ב'.

 

קורס "מזורז" לבעלי תואר ראשון הלומדים לתאריםמתקדמים בלבד: בגרמנית, ספרדית ובצרפתית, קורס שנתי במתכונת של 6 שעות שבועיות עד לפטור, לבעלי תארים מתקדמים בלבד.

"קורסי משתלמים לבעלי פטור" - קורסים שנתיים - באיטלקית וביידיש. מידע על הרישום לקורסים ראה בסעיף רישום לקורסים.

(1) תלמידים מתבקשים לעקוב אחר הפרסומים על מנת לא להחמיץ את מועד הרישום. חובה על התלמיד לציין את מספר המסגרת ומספר החוג המתאים לחוג הלימוד בו ישוקלל הקורס.

(2) ניתן לבטל קורס שנתי רק בתקופת הביטולים בסמסטר א'. תלמיד שיבקש להפסיק לימודיו בקורס בתום סמסטר א' יחויב במלוא עלות הקורס.

(3) תלמידים המוכיחים כי סיימו בהצלחה בציון 60 לפחות קורס באוניברסיטה אחרת, המקביל לקורס "מתחילים" יוכלו להתקבל לקורס ברמת "מתקדמים" בשפה זו.

תלמידים המוכיחים כי סיימו בהצלחה בציון 60 לפחות קורס "מתקדמים" באוניברסיטה אחרת בארץ, יהיו זכאים לרמת "פטור" בשפה זו (בכפוף לנוהל התיישנות לימודים לתואר ראשון). תלמיד אשר למד שפה זרה בחו"ל, יידרש להגיע לראיון אישי אצל רכז לימודי השפה (ולבצע מטלות) מצויד במסמכים מקוריים, בכדי לקבוע את רמת הידע שלו. כחלופה, ניתן לעשות מבחן מיון בעלות 150 ש"ח, בתאריכים שנקבעו בלוח המבחנים.

(4) פתיחת קורס מותנה במספר הנרשמים.

(5) בחינות המיון בשפות פרט לאנגלית תתקיימנה:

בתשע"ז, ביום ב' 30.1.2017 שעה 9:00 וביום ד' 18.10.2017 שעה 9:00

בתשע"ח, ביום ב' 22.1.2018 וביום ד' 10.10.2018 שעה 9:00

תלמיד הרשום לקורס בשפה, אינו יכול לגשת לבחינת מיון, רק לבחינת הקורס.

 1. מי רשאי להבחן?

מבחן הפטור מיועד לסטודנטים בעלי ידע נרחב בשפה. רשאים להבחן תלמידים אשר למדו שפה זרה במוסד אחר ומבקשים להצטרף לקורס מתקדמים או לקבל פטור כחלק מדרישות האוניברסיטה. תלמידים הרשומים בקורסי השפה של היחידה אינם רשאים להבחן. סטודנט שלמד סמסטר ראשון בלבד של קורס אינו רשאי לגשת למבחן פטור באותה שנה אלא אם הוא מציג אישור מטעם הפקולטה בה הוא לומד ש סיום לימודי השפה הינו תנאי אחרון עליו למלא להשלים את התואר.

2. מתי ניתן להבחן?

   מבחנים נערכים פעמיים בשנה, בסיום סמסטר א', ולפני פתיחת שנת הלימודים. ניתן לבדוק תאריכים מדויקים באתר היחידה [http://www6.tau.ac.il/foreign-languages/].

3. מתי ואיך נרשמים?

    יש להרשם למבחן כשבועיים לפני המועד במזכירות היחידה ללימודי שפות, בניין ווב חדר 205, כל יום בין השעות 10-12. או בטלפון: 03-6409681/6409465. דמי רישום :150 ₪.

4. מותר להשתמש במילון?

    מותר להשתמש במילון רגיל או במילון אלקטרוני ללא חיבור לאינטרנט. אין להשתמש במחשב נייד. לנבחנים בצרפתית, לא ניתן להשתמש ב-Becherelle .

5. מהו מבנה המבחן?

    המבחן מורכב ברובו מטקסט ושאלות תוכן שעליהן יש לענות בקצרה. יש גם שאלות בדקדוק. חלק מהמבחנים כוללים חיבור, וחלק כוללים קטעים לתרגום. מתכונת המבחן אינה קבועה ועשויה להשתנות מעת לעת. המבחנים לדוגמה הינם אינדיקציה בלבד לרמה הנדרשת. משך המבחן הוא 3 שעות. 

6. האם ניתן לענות בעברית?

    יש לענות בשפת המבחן אלא אם צוין אחרת.

7. מהו ציון "עובר"?

    ציון 85 ומעלה מזכה את הנבחן בפטור. ציון בין 60 ל 84 מאפשר לנבחן להרשם לרמת מתקדמים.  

8. למדתי בחו"ל שפה זרה. האם אני חייב להבחן?

   סטודנט אשר למד שפה זרה בחו"ל ומבקש הכרה בלימודיו, ידרש להגיע לראיון אישי אצל רכז לימודי השפה (ולבצע מטלות), מצויד במסמכים מקוריים במטרה כדי לקבוע את רמת הידע שלו. כחלופה ניתן לעשות מבחן מיון בתאריכים שנקבעו בלוח המבחנים.

9. אפשר לקבל רשימת נושאים למבחן?

     אין "רשימת נושאים". המבחן בא לבחון את יכולת התלמיד להתמודד עם חומר אקדמי בשפה הנבחנת. אין המבחן בודק נושא דקדוקי כזה או אחר, אלא את יכולת התלמיד להבין טקסט אקדמי.

10. למדתי שפה זרה בתיכון. האם עלי להבחן?

    סטודנט שלפי דעתו לימודי הבגרות שלו בשפה מספיקים להקנות לו פטור, יפנה לרכז אותה השפה.

    רכז לימודי צרפתית: מר איב ואל   כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

    רכז לימודי ספרדית: ד"ר רוזלי סיטמן          כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת    

   רכז לימודי גרמנית: ד"ר יואכים וורמבולד     כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

   רכז לימודי רוסית: ד"ר מרינה ניז'ניק           כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת  

PDF  לקבלת מבחני דוגמא ב

 French

Spanish

German

Yiddish

Russian

 

לשאלות ניתן לפנות ל

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

 

 

פתיחת קורס תלוי במספר מינימום של נרשמים.

רשימת קורסים